Historia

Po swoim powrocie z misji w Indiach (1854) ks. bp Melchior de Marion-Brésillac (1813-1859) poprosił Stolicę Apostolską o pozwolenie na udanie się z kilkoma towarzyszami do najbardziej opuszczonych rejonów Afryki, aby tam głosić Chrystusa. Ta prośba spotkała się z aprobatą władz kościelnych.

8 grudnia 1856r., wraz z sześcioma współbraćmi, ks. biskup poświęcił nowopowstałe Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Matce Bożej z Fourvière w Lyonie. W 1858r. Stolica Apostolska powierzyła nowopowstałemu zgromadzeniu misję w Sierra Leone, gdzie udało się wkrótce trzech pierwszych misjonarzy pod przewodnictwem ks. Reymond.

Śmierć Założyciela i kontynuacja Misji

Rok później, ks. bp M. de Marion-Brésillac przekazał ks. Augustin Planque (1826-1907) kierownictwo Stowarzyszenia w Europie i dołączył, wraz z dwoma współbraćmi, do misjonarzy będących już w Sierra Leone. Niestety, w miesiąc po jego przybyciu epidemia żółtej febry przyniosła śmierć wszystkim misjonarzom.

 Pomimo tragicznego zakończenia pierwszej wyprawy misyjnej i śmierci Założyciela, ks. Planque wraz z pozostałymi przy życiu dwoma członkami Stowarzyszenia postanowił kontynuować rozpoczęte dzieło.

 W 1861r. trzech nowych misjonarzy na czele z ks. Francesco Borghero (1830-1892), prawdziwym Franciszkiem Ksawerym Afryki Zachodniej, wyruszyło do Królestwa Dahomeju (dzisiejszego Beninu). Nowo nakreślony plan zakładał poznanie ludności: ich języka, tradycji oraz zwyczajów. Przy każdej misji miała powstać szkoła i mały ośrodek zdrowia. Szczególny nacisk położony był na kształcenie katechetów oraz na budzenie powołań kapłańskich.

 Z powodu zabójczego klimatu i ciężkich warunków pracy, przez pierwszych 65 lat istnienia zgromadzenia w samej Afryce Zachodniej zmarło 283 misjonarzy SMA. W latach 1860-1880 przeciętna życia misjonarza wynosiła 3 lata. Z czasem, dzięki postępom medycyny, długość życia w Afryce wydłużyła się i wzrosła również efektywność pracy misjonarzy.

Rozwój Stowarzyszenia

Wobec dużego rozwoju Stowarzyszenia Stolica Apostolska powierzała Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich wciąż nowe misje w Afryce.

  •  W 1876r. ks. Augustin Planque założył żeńską gałąź Stowarzyszenia, misjonarki NMP Królowej Apostołów (NDA / OLA), do misji wśród Afrykanek.
  • W 1906r. Stowarzyszenie otworzyło swoją pierwszą misję poza Afryką, wśród ludności pochodzenia afrykańskiego w Stanach Zjednoczonych.
  • W 1912, ze względu na wzrastającą szybko międzynarodowość i liczebność misjonarzy, zaczęły wyodrębniać się pierwsze prowincje SMA.
  • W 1922r. ks. Jean Marie Chabert, generał SMA, poparł powstanie nowego zgromadzenia żeńskiego, Misjonarek Katechetek Najświętszego Serca Jezusowego (MCSC), dla misji SMA w Ghanie i Togo.
  • W 1937r. Dom Generalny SMA został przeniesiony z Lyonu do Rzymu. 

W szczytowym okresie swego rozwoju (1962-1967) Stowarzyszenie Misji Afrykańskich liczyło ponad 1800 członków, z których około 1000 pracowało stale na misji w Afryce.

Czas Kościoła lokalnego

Po 100 latach ciężkiej pracy misyjnej spełnia się marzenie Założyciela i Stowarzyszenie przekazuje stopniowo misję w coraz to nowych rejonach miejscowemu duchowieństwu z własną afrykańską hierarchią.

Około 1960r. większość stolic biskupich w Afryce Zachodniej przeszła w ręce miejscowych biskupów. Na przykład w 1961r. został arcybiskupem Cotonou (w Beninie) jeden z wychowanków księży SMA J.E. ks. bp Bernardin Gantin, przyszły przewodniczący Kolegium Kardynalskiego za pontyfikatu Jana Pawła II.

Nowi misjonarze

W końcu nadchodzi rok 1983, w którym to Zgromadzenie Generalne SMA decyduje, że wobec rozwoju Kościoła afrykańskiego, nadszedł czas, aby Afrykańczycy mogli zostać również misjonarzami w ramach Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Jest to wielki przełom, gdyż do tej pory, wierni założeniom Założyciela, misjonarze SMA nie przyjmowali młodych Afrykańczyków do swoich szeregów, promując przede wszystkim rozwój duchowieństwa diecezjalnego i miejscowych zgromadzeń.

Pomóż misjonarzom!

Papieskie Intencje Ewangelizacyjne

Marzec 2023

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

Nasze projekty w Afryce

KLUB SZCZĘŚCIA - EGIPT

Mobilna Klinika Moita Bwawani - TANZANIA

Przychodnia Zdrowia w Monasao - RŚA

ŻYWY KOŚCIÓŁ - TANZANIA

Podziurawiony Uśmiech - TANZANIA

Dom Słowa Bożego EMMANUEL - RŚA

Masajski Elementarz - TANZANIA

Dom dla dzieci z albinizmem „TANGA-ŻAGIEL” - TANZANIA

Misyjne Przedszkole Świętej Agnieszki - TANZANIA

Poznaj nas bliżej

Kim jesteśmy

Pomoc misjom

Dołącz do wybranego dzieła

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich

Prowincja Polska
Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
22 75 20 888
sma@sma.pl
Numer konta:
40 1600 1127 1849 0839 4000 0001 _________________________________________ Euro Account IBAN: PL56 1600 1127 1849 0839 4000 0004 (EUR)

Centrum Misji Afrykańskich

Noclegi, konferencje, rekreacja

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów

tel.: 22 35 04 735
kom.: 532 689 496  

email: cma@sma.pl

Numer konta:
29 1600 1127 1844 3217 0000 0001 
CChW Solidarni

Centrum Charytatywno-Wolontariackie

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
KRS: 0000229579

tel.: 22 75 20 313

email: solidarni@sma.pl 

Numer konta: 
71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

ORM Piwniczna

Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny

ul. Śmigowskie 110
33–350 Piwniczna-Zdrój

 

tel.: 18 44 000 77
kom.: 511 915 136

email: piwniczna@sma.pl 

Numer konta:
88 1240 1558 1111 0010 1296 8546

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
181 0.11525988578796