Historia

Po swoim powrocie z misji w Indiach (1854) ks. bp Melchior de Marion-Brésillac (1813-1859) poprosił Stolicę Apostolską o pozwolenie na udanie się z kilkoma towarzyszami do najbardziej opuszczonych rejonów Afryki, aby tam głosić Chrystusa. Ta prośba spotkała się z aprobatą władz kościelnych.

8 grudnia 1856r., wraz z sześcioma współbraćmi, ks. biskup poświęcił nowopowstałe Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Matce Bożej z Fourvière w Lyonie. W 1858r. Stolica Apostolska powierzyła nowopowstałemu zgromadzeniu misję w Sierra Leone, gdzie udało się wkrótce trzech pierwszych misjonarzy pod przewodnictwem ks. Reymond.

Śmierć Założyciela i kontynuacja Misji

Rok później, ks. bp M. de Marion-Brésillac przekazał ks. Augustin Planque (1826-1907) kierownictwo Stowarzyszenia w Europie i dołączył, wraz z dwoma współbraćmi, do misjonarzy będących już w Sierra Leone. Niestety, w miesiąc po jego przybyciu epidemia żółtej febry przyniosła śmierć wszystkim misjonarzom.

 Pomimo tragicznego zakończenia pierwszej wyprawy misyjnej i śmierci Założyciela, ks. Planque wraz z pozostałymi przy życiu dwoma członkami Stowarzyszenia postanowił kontynuować rozpoczęte dzieło.

 W 1861r. trzech nowych misjonarzy na czele z ks. Francesco Borghero (1830-1892), prawdziwym Franciszkiem Ksawerym Afryki Zachodniej, wyruszyło do Królestwa Dahomeju (dzisiejszego Beninu). Nowo nakreślony plan zakładał poznanie ludności: ich języka, tradycji oraz zwyczajów. Przy każdej misji miała powstać szkoła i mały ośrodek zdrowia. Szczególny nacisk położony był na kształcenie katechetów oraz na budzenie powołań kapłańskich.

 Z powodu zabójczego klimatu i ciężkich warunków pracy, przez pierwszych 65 lat istnienia zgromadzenia w samej Afryce Zachodniej zmarło 283 misjonarzy SMA. W latach 1860-1880 przeciętna życia misjonarza wynosiła 3 lata. Z czasem, dzięki postępom medycyny, długość życia w Afryce wydłużyła się i wzrosła również efektywność pracy misjonarzy.

Rozwój Stowarzyszenia

Wobec dużego rozwoju Stowarzyszenia Stolica Apostolska powierzała Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich wciąż nowe misje w Afryce.

  •  W 1876r. ks. Augustin Planque założył żeńską gałąź Stowarzyszenia, misjonarki NMP Królowej Apostołów (NDA / OLA), do misji wśród Afrykanek.
  • W 1906r. Stowarzyszenie otworzyło swoją pierwszą misję poza Afryką, wśród ludności pochodzenia afrykańskiego w Stanach Zjednoczonych.
  • W 1912, ze względu na wzrastającą szybko międzynarodowość i liczebność misjonarzy, zaczęły wyodrębniać się pierwsze prowincje SMA.
  • W 1922r. ks. Jean Marie Chabert, generał SMA, poparł powstanie nowego zgromadzenia żeńskiego, Misjonarek Katechetek Najświętszego Serca Jezusowego (MCSC), dla misji SMA w Ghanie i Togo.
  • W 1937r. Dom Generalny SMA został przeniesiony z Lyonu do Rzymu. 

W szczytowym okresie swego rozwoju (1962-1967) Stowarzyszenie Misji Afrykańskich liczyło ponad 1800 członków, z których około 1000 pracowało stale na misji w Afryce.

Czas Kościoła lokalnego

Po 100 latach ciężkiej pracy misyjnej spełnia się marzenie Założyciela i Stowarzyszenie przekazuje stopniowo misję w coraz to nowych rejonach miejscowemu duchowieństwu z własną afrykańską hierarchią.

Około 1960r. większość stolic biskupich w Afryce Zachodniej przeszła w ręce miejscowych biskupów. Na przykład w 1961r. został arcybiskupem Cotonou (w Beninie) jeden z wychowanków księży SMA J.E. ks. bp Bernardin Gantin, przyszły przewodniczący Kolegium Kardynalskiego za pontyfikatu Jana Pawła II.

Nowi misjonarze

W końcu nadchodzi rok 1983, w którym to Zgromadzenie Generalne SMA decyduje, że wobec rozwoju Kościoła afrykańskiego, nadszedł czas, aby Afrykańczycy mogli zostać również misjonarzami w ramach Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Jest to wielki przełom, gdyż do tej pory, wierni założeniom Założyciela, misjonarze SMA nie przyjmowali młodych Afrykańczyków do swoich szeregów, promując przede wszystkim rozwój duchowieństwa diecezjalnego i miejscowych zgromadzeń.

Pomóż misjonarzom!

Papieskie Intencje Ewangelizacyjne

Lipiec 2024

Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Nasze projekty w Afryce

KLUB SZCZĘŚCIA - EGIPT

Mobilna Klinika Moita Bwawani - TANZANIA

ŻYWY KOŚCIÓŁ - TANZANIA

Podziurawiony Uśmiech - TANZANIA

Masajski Elementarz - TANZANIA

Dom dla dzieci z albinizmem „TANGA-ŻAGIEL” - TANZANIA

Misyjne Przedszkole Świętej Agnieszki - TANZANIA

Szekspir do kwadratu - TANZANIA

PRZEMIENIAMY ZŁOM NA RYŻ

Poznaj nas bliżej

Kim jesteśmy

Pomoc misjom

Dołącz do wybranego dzieła

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich

Prowincja Polska
Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
22 75 20 888, 505 638 314
sma@sma.pl
Numer konta:
40 1600 1127 1849 0839 4000 0001 _________________________________________ Euro Account IBAN: PL56 1600 1127 1849 0839 4000 0004 (EUR)

Centrum Misji Afrykańskich

Noclegi, konferencje, rekreacja

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów

tel.: 22 35 04 735
kom.: 532 689 496  

email: cma@sma.pl

Numer konta:
29 1600 1127 1844 3217 0000 0001 
CChW Solidarni

Centrum Charytatywno-Wolontariackie

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
KRS: 0000229579

tel.: 22 75 20 313

email: solidarni@sma.pl 

Numer konta: 
71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

ORM Piwniczna

Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny

ul. Śmigowskie 110
33–350 Piwniczna-Zdrój

 

tel.: 18 44 000 77
kom.: 511 915 136

email: piwniczna@sma.pl 

Numer konta:
88 1240 1558 1111 0010 1296 8546

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
176 0.1089940071106