Pomoc szkołom w Afryce

W wielu krajach Afryki Subsaharyjskiej edukacja nie jest obowiązkowa - jest natomiast płatna. Dlatego kształcić się mogą tylko dzieci z rodzin, które stać na opłacenie nauki. Często zdarza się, że dzieci nie chodzą do szkoły bo ze względu na biedę posyłane są przez swoich rodziców do pracy, muszą pomagać w domu, w gospodarstwie i pracować w polu. Niektóre pozostawione samym sobie, spędzają czas na ulicy.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby związane z edukacją większego grona dzieci w Afryce, zachęceni sukcesem, jaki odnosi w kraju "Duchowa Adopcja Dziecka w Afryce", Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno - Wolontaiackie "SOLIDARNI" postanowiło rozpocząć nowy Projekt - "Pomoc Szkołom w Afryce".

Celem Projektu jest pomoc dzieciom i młodzieży do 24 roku życia, pragnącym podjąć lub kontynuować edukację w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych, średnich, zawodowych oraz wyższych w Afryce. Projekt umożliwia dzieciom i młodzieży (których nie stać na opłacenie nauki) dostęp do edukacji poprzez długoterminową pomoc materialną.

Projekt ma też za zadanie realizację Milenijnych Celów Rozwoju oraz uwrażliwianie społeczeństwa w Polsce na globalne problemy świata.

Pomoc finansowa przekazywana szkołom do Afryki przeznaczana jest na:

 • opłacenie czesnego uczniom, których rodzin nie stać na opłaty,
 • pokrycie kosztów utrzymania uczniów w internacie, gdy jest taka konieczność,
 • dożywianie dzieci w szkole,
 • pensję dla nauczycieli,
 • utrzymanie budynku szkoły oraz terenu szkolnego,
 • wyposażenie sal,
 • zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i sportowych

Uczestnik przystępujący do udziału w projekcie zobowiązuje się do:

 • modlitwy w intencji dzieci i Misji,
 • regularnej pomocy finansowej dzieciom z konkretnej szkoły (wg deklaracji - minimum 50 PLN miesięcznie) - wpłat można dokonywać w ratach,
 • utrzymywania listownego kontaktu z dziećmi z danej klasy za pośrednictwem "CChW SOLIDARNI",
 • promowania we własnym środowisku idei dostępu do edukacji dla każdego dziecka w świecie.

Otrzymane kwoty (po przeliczeniu na USD lub EURO) przekazywane są przez "CChW SOLIDARNI" kwartalnie do Misjonarza lub Misjonarza Świeckiego SMA koordynującego współpracę z beneficjentem w Afryce. Koszty przekazu, korespondencji i koordynacji (ok. 10%) pokrywane są z wpłat.

Formularz deklaracji uczestnictwa w projekcie Pomoc szkołom w Afryce

Kliknij aby wypełnić on-line formularz Pomoc Szkołom w Afryce

Wpłat należy dokonywać po otrzymaniu numeru identyfikacyjnego, wraz z tym numerem, na konto:

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich,
Centrum Charytatywno - Wolontariackie "SOLIDARNI"
Borzęcin Duży k/ Warszawy
ul. Warszawska 826; 05-083 Zaborów

BGŻ BNP PARIBAS
NR: 71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

Informacje o uczniach objętych pomocą przekazywane będą darczyńcom co najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego za pośrednictwem "CChW SOLIDARNI". Listy od darczyńców skierowane do dzieci prosimy nadsyłać na adres Centrum. Są one, ze względów bezpieczeństwa, przesyłane do Afryki razem z korespondencją Zgromadzenia i tłumaczone w Afryce w obecności dzieci. "CChW SOLIDARNI" nie podaje adresu do bezpośredniej korespondencji.

Wszelkie zmiany w zaciągniętym zobowiązaniu (przedłużenie, skrócenie, wysokość wpłaty) z uwagi na dobro dzieci muszą być zgłoszone z wyprzedzeniem! 

Projekt "Pomoc Szkołom w Afryce" można wspomagać przez przekazanie 1% swojego podatku dochodowego - jako wpłatę na działalność organizacji pożytku publicznego.

Pomóż misjonarzom!

Papieskie Intencje Ewangelizacyjne

Styczeń 2023
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom

Nasze projekty w Afryce

KLUB SZCZĘŚCIA - EGIPT

Mobilna Klinika Moita Bwawani - TANZANIA

Przychodnia Zdrowia w Monasao - RŚA

ŻYWY KOŚCIÓŁ - TANZANIA

Podziurawiony Uśmiech - TANZANIA

Dom Słowa Bożego EMMANUEL - RŚA

Masajski Elementarz - TANZANIA

Dom dla dzieci z albinizmem „TANGA-ŻAGIEL” - TANZANIA

Misyjne Przedszkole Świętej Agnieszki - TANZANIA

Poznaj nas bliżej

Kim jesteśmy

Pomoc misjom

Dołącz do wybranego dzieła

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich

Prowincja Polska
Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
22 75 20 888
sma@sma.pl
Numer konta:
40 1600 1127 1849 0839 4000 0001 _________________________________________ Euro Account IBAN: PL56 1600 1127 1849 0839 4000 0004 (EUR)

Centrum Misji Afrykańskich

Noclegi, konferencje, rekreacja

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów

tel.: 22 35 04 735
kom.: 532 689 496  

email: cma@sma.pl

Numer konta:
29 1600 1127 1844 3217 0000 0001 
CChW Solidarni

Centrum Charytatywno-Wolontariackie

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
KRS: 0000229579

tel.: 22 75 20 313

email: solidarni@sma.pl 

Numer konta: 
71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

ORM Piwniczna

Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny

ul. Śmigowskie 110
33–350 Piwniczna-Zdrój

 

tel.: 18 44 000 77
kom.: 511 915 136

email: piwniczna@sma.pl 

Numer konta:
88 1240 1558 1111 0010 1296 8546

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
181 0.11240100860596