Pomoc szkołom w Afryce

W wielu krajach Afryki Subsaharyjskiej edukacja nie jest obowiązkowa - jest natomiast płatna. Dlatego kształcić się mogą tylko dzieci z rodzin, które stać na opłacenie nauki. Często zdarza się, że dzieci nie chodzą do szkoły bo ze względu na biedę posyłane są przez swoich rodziców do pracy, muszą pomagać w domu, w gospodarstwie i pracować w polu. Niektóre pozostawione samym sobie, spędzają czas na ulicy.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby związane z edukacją większego grona dzieci w Afryce, zachęceni sukcesem, jaki odnosi w kraju "Duchowa Adopcja Dziecka w Afryce", Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno - Wolontaiackie "SOLIDARNI" postanowiło rozpocząć nowy Projekt - "Pomoc Szkołom w Afryce".

Celem Projektu jest pomoc dzieciom i młodzieży do 24 roku życia, pragnącym podjąć lub kontynuować edukację w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych, średnich, zawodowych oraz wyższych w Afryce. Projekt umożliwia dzieciom i młodzieży (których nie stać na opłacenie nauki) dostęp do edukacji poprzez długoterminową pomoc materialną.

Projekt ma też za zadanie realizację Milenijnych Celów Rozwoju oraz uwrażliwianie społeczeństwa w Polsce na globalne problemy świata.

Pomoc finansowa przekazywana szkołom do Afryki przeznaczana jest na:

 • opłacenie czesnego uczniom, których rodzin nie stać na opłaty,
 • pokrycie kosztów utrzymania uczniów w internacie, gdy jest taka konieczność,
 • dożywianie dzieci w szkole,
 • pensję dla nauczycieli,
 • utrzymanie budynku szkoły oraz terenu szkolnego,
 • wyposażenie sal,
 • zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i sportowych

Uczestnik przystępujący do udziału w projekcie zobowiązuje się do:

 • modlitwy w intencji dzieci i Misji,
 • regularnej pomocy finansowej dzieciom z konkretnej szkoły (wg deklaracji - minimum 50 PLN miesięcznie) - wpłat można dokonywać w ratach,
 • utrzymywania listownego kontaktu z dziećmi z danej klasy za pośrednictwem "CChW SOLIDARNI",
 • promowania we własnym środowisku idei dostępu do edukacji dla każdego dziecka w świecie.

Otrzymane kwoty (po przeliczeniu na USD lub EURO) przekazywane są przez "CChW SOLIDARNI" kwartalnie do Misjonarza lub Misjonarza Świeckiego SMA koordynującego współpracę z beneficjentem w Afryce. Koszty przekazu, korespondencji i koordynacji (ok. 10%) pokrywane są z wpłat.

Formularz deklaracji uczestnictwa w projekcie Pomoc szkołom w Afryce

Kliknij aby wypełnić on-line formularz Pomoc Szkołom w Afryce

Wpłat należy dokonywać po otrzymaniu numeru identyfikacyjnego, wraz z tym numerem, na konto:

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich,
Centrum Charytatywno - Wolontariackie "SOLIDARNI"
Borzęcin Duży k/ Warszawy
ul. Warszawska 826; 05-083 Zaborów

BGŻ BNP PARIBAS
NR: 71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

Informacje o uczniach objętych pomocą przekazywane będą darczyńcom co najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego za pośrednictwem "CChW SOLIDARNI". Listy od darczyńców skierowane do dzieci prosimy nadsyłać na adres Centrum. Są one, ze względów bezpieczeństwa, przesyłane do Afryki razem z korespondencją Zgromadzenia i tłumaczone w Afryce w obecności dzieci. "CChW SOLIDARNI" nie podaje adresu do bezpośredniej korespondencji.

Wszelkie zmiany w zaciągniętym zobowiązaniu (przedłużenie, skrócenie, wysokość wpłaty) z uwagi na dobro dzieci muszą być zgłoszone z wyprzedzeniem! 

Projekt "Pomoc Szkołom w Afryce" można wspomagać przez przekazanie 1% swojego podatku dochodowego - jako wpłatę na działalność organizacji pożytku publicznego.

Pomóż misjonarzom!

Papieskie Intencje Ewangelizacyjne

Wrzesień 2023
Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

Nasze projekty w Afryce

KLUB SZCZĘŚCIA - EGIPT

Mobilna Klinika Moita Bwawani - TANZANIA

ŻYWY KOŚCIÓŁ - TANZANIA

Podziurawiony Uśmiech - TANZANIA

Masajski Elementarz - TANZANIA

Dom dla dzieci z albinizmem „TANGA-ŻAGIEL” - TANZANIA

Misyjne Przedszkole Świętej Agnieszki - TANZANIA

Szekspir do kwadratu - TANZANIA

Poznaj nas bliżej

Kim jesteśmy

Pomoc misjom

Dołącz do wybranego dzieła

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich

Prowincja Polska
Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
22 75 20 888, 505 638 314
sma@sma.pl
Numer konta:
40 1600 1127 1849 0839 4000 0001 _________________________________________ Euro Account IBAN: PL56 1600 1127 1849 0839 4000 0004 (EUR)

Centrum Misji Afrykańskich

Noclegi, konferencje, rekreacja

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów

tel.: 22 35 04 735
kom.: 532 689 496  

email: cma@sma.pl

Numer konta:
29 1600 1127 1844 3217 0000 0001 
CChW Solidarni

Centrum Charytatywno-Wolontariackie

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
KRS: 0000229579

tel.: 22 75 20 313

email: solidarni@sma.pl 

Numer konta: 
71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

ORM Piwniczna

Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny

ul. Śmigowskie 110
33–350 Piwniczna-Zdrój

 

tel.: 18 44 000 77
kom.: 511 915 136

email: piwniczna@sma.pl 

Numer konta:
88 1240 1558 1111 0010 1296 8546

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
178 0.12311816215515