Duchowa adopcja

Jednym z czołowych projektów, który został rozpoczęty przez misjonarzy SMA w 2003 roku i trwa nieprzerwanie do dziś jest "Duchowa Adopcja Dziecka w Afryce", czyli otoczenie relacją miłości i odpowiedzialności konkretnego dziecka. Adoptowane duchowo dzieci często są sierotami lub półsierotami, są chore lub pochodzą z rodzin wielodzietnych. Nie oznacza to jednak, iż zamykamy drogę pomocy dla dzieci, które np. mają oboje rodziców...
Celem Projektu jest udzielenie pomocy dzieciom potrzebującym!

Do kogo jest skierowana pomoc i na czym polega?

Projekt pomocy skierowany jest w szczególności do młodych, najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców misji ze wszystkich krajów afrykańskich, w których pracują misjonarze SMA lub misjonarze świeccy SMA. To oni w dalekiej Afryce docierają do dzieci i rodzin, które potrzebują wsparcia. Oni podejmują decyzję i ustalą formę pomocy oraz zgłaszają dzieci do adopcji. Dlatego też "duchowi rodzice" nie mają możliwości wybrania sobie dziecka - projekt odpowiada na konkretne potrzeby małych beneficjentów, którzy z różnych przyczyn wymagają opieki. O tym decydują misjonarze pracujący na misji.

Projekt "Duchowa Adopcja Dziecka w Afryce" nie jest zamknięty w żadne sztywne ramy określające sposób i czas pomocy (pomoc dla jednego dziecka może być kontynuowana przez kolejnych opiekunów), jednakże określona jest minimalna miesięczna kwota, którą wysyłamy do potrzebującego dziecka.

Podstawową zasadą, jaką kierujemy się przy realizacji projektu jest wszechstronny rozwój dziecka (fizyczny, duchowy i społeczny). Dbamy przede wszystkim o zapewnienie dziecku niezbędnych warunków utrzymania i zdobycia wykształcenia. Troszczymy się o czynniki konieczne do właściwego rozwoju dziecka - relacje bezpieczeństwa i miłości, poczucie bycia kochanym i potrzebnym. Dlatego pomoc, która jest przeznaczona dla danego dziecka, trafia (poza obiektywnymi kosztami opłacenia szkoły, lekarstw czy odzieży) do całej rodziny, która je wychowuje tak, by nie wzbudzać postaw zazdrości, a uczucie życzliwości i pełnej akceptacji.

Duchowi Rodzice" podejmujący się adopcji dziecka zobowiązują się do:

  • modlitwy w intencji dziecka i misji,
  • comiesięcznego przekazywania zadeklarowanej kwoty (minimum równowartość 10 EURO dla 1 dziecka) - wpłat można dokonywać w ratach,
  • utrzymywania listownego kontaktu z dzieckiem za pośrednictwem "CChW SOLIDARNI".

Przyjmujemy również deklaracje adopcji częściowej (łączne wpłaty od 2-3 osób dla 1 dziecka) w przypadku, gdy minimalna kwota przekracza możliwości "rodzica".

Adopcję duchową mogą podejmować:
rodziny, osoby indywidualne, grupy osób (np. klasy szkolne), firmy oraz instytucje. Okres zobowiązania, trwa wg możliwości osoby adoptującej od roku do pełnego usamodzielnienia się dziecka (ukończenie szkoły średniej/zawodowej lub znalezienie pracy).

Przystąpienie do Projektu "Duchowej Adopcji" odbywa się poprzez złożenie podpisanej Deklaracji Adopcyjnej oraz zapoznanie się z niniejszymi warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Kliknij aby wypełnić formularz on-line 

 Przyznanie prawa do opieki nad konkretnym dzieckiem oraz przekazanie podstawowych informacji dotyczących dziecka i sytuacji, w jakiej się znajduje, jego potrzeb (w miarę możliwości fotografię i list od dziecka) przesyłamy po otrzymaniu podpisanej deklaracji adopcyjnej. W trosce o dane osobowe i adresowe wszelka korespondencja z adoptowanym dzieckiem może odbywać się tylko za pośrednictwem SMA, Centrum Charytatywno - Wolontariackim "SOLIDARNI".

Zadeklarowana kwota (po przeliczeniu na USD lub EURO) przekazywana jest przez "CChW SOLIDARNI" kwartalnie do misjonarza zgłaszającego dziecko. Przekazanie zadeklarowanej kwoty jest momentem rozpoczęcia adopcji i następuje po otrzymaniu pierwszej wpłaty od "duchowych rodziców". Koszty przekazu i korespondencji (ok. 10% zobowiązania) potrącane są z wpłat.

Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu informacji o przyznaniu prawa do duchowej opieki nad konkretnym dzieckiem wraz z numerem swojego zobowiązania, na konto:

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich,
Centrum Charytatywno - Wolontariackie "SOLIDARNI"
Borzęcin Duży k/ Warszawy
ul. Warszawska 826; 05-083 Zaborów

BGŻ BNP PARIBAS
NR: 71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

Informacje o stanie zdrowia dziecka, jego postępach w nauce i sytuacji rodzinnej przesyłane są za pośrednictwem poczty, Internetu bądź misjonarzy do siedziby Centrum. Wiadomość ta jest tłumaczona z języka obcego i wysyłana do rodziców adopcyjnych. W związku z trudną sytuacją panującą w krajach, w których pracują nasi misjonarze, kontakt listowny z dzieckiem odbywa się średnio raz, dwa razy do roku. Dziecko zawsze ma możliwość napisania listu, bądź zrobienia rysunku (w zależności od wieku dziecka), jednakże korespondencja przesyłana jest kilka razy w roku. Listy od rodziców adopcyjnych skierowane do dziecka prosimy nadsyłać na adres Centrum. Są one, ze względów bezpieczeństwa, przesyłane do Afryki razem z korespondencją Zgromadzenia i tłumaczone w Afryce w obecności dziecka. "CChW SOLIDARNI" nie podaje adresu do bezpośredniej korespondencji.

Wszelkie zmiany w zaciągniętym zobowiązaniu (przedłużenie, skrócenie, wysokość wpłaty) z uwagi na dobro dziecka muszą być zgłoszone z wyprzedzeniem! 

Projekt "Duchowej Adopcji" można wspomagać przez przekazanie 1% swojego podatku dochodowego - jako wpłatę na działalność organizacji pożytku publicznego CChW Solidarni KRS 0000229579 

Pomóż misjonarzom!

Papieskie Intencje Ewangelizacyjne

Maj 2024

Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Nasze projekty w Afryce

KLUB SZCZĘŚCIA - EGIPT

Mobilna Klinika Moita Bwawani - TANZANIA

ŻYWY KOŚCIÓŁ - TANZANIA

Podziurawiony Uśmiech - TANZANIA

Masajski Elementarz - TANZANIA

Dom dla dzieci z albinizmem „TANGA-ŻAGIEL” - TANZANIA

Misyjne Przedszkole Świętej Agnieszki - TANZANIA

Szekspir do kwadratu - TANZANIA

PRZEMIENIAMY ZŁOM NA RYŻ

Poznaj nas bliżej

Kim jesteśmy

Pomoc misjom

Dołącz do wybranego dzieła

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich

Prowincja Polska
Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
22 75 20 888, 505 638 314
sma@sma.pl
Numer konta:
40 1600 1127 1849 0839 4000 0001 _________________________________________ Euro Account IBAN: PL56 1600 1127 1849 0839 4000 0004 (EUR)

Centrum Misji Afrykańskich

Noclegi, konferencje, rekreacja

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów

tel.: 22 35 04 735
kom.: 532 689 496  

email: cma@sma.pl

Numer konta:
29 1600 1127 1844 3217 0000 0001 
CChW Solidarni

Centrum Charytatywno-Wolontariackie

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
KRS: 0000229579

tel.: 22 75 20 313

email: solidarni@sma.pl 

Numer konta: 
71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

ORM Piwniczna

Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny

ul. Śmigowskie 110
33–350 Piwniczna-Zdrój

 

tel.: 18 44 000 77
kom.: 511 915 136

email: piwniczna@sma.pl 

Numer konta:
88 1240 1558 1111 0010 1296 8546

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
176 0.11670780181885