Ratownicy w głuszy

Redemptoris Missio

31 maja 2021

Pan Dominik Chmiel, doktor nauk o zdrowiu, wykładowca w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie, Instytucie Ratownictwa Głuszy w Inowrocławiu oraz Wolontariusz Fundacji Redemprotis Missio z Pozania dzieli się z nami swoimi wrażeniami z dwumiesięcznego pobytu na Misji Monasao w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie wyruszył w marcu 2021 roku wraz ze starszym ratownikiem medycznym Panem Markiem Mirzejewskim.  

Opieka zdrowotna nad obywatelami Republiki Środkowoafrykańskiej pozostawia wiele do życzenia. Jest znacznie niedofinansowana, brakuje wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, ratowników, fizjoterapeutów, farmaceutów), podstawowych leków, dostępu do nowoczesnych technologii medycznych i zabiegów. W stolicy Bangi działa uniwersytet z wydziałem zdrowia, lecz potrzeby kraju co do personelu medycznego są znacznie większe. Według statystyk ONZ około 11% populacji w wieku od 15 do 49 lat jest nosicielem wirusa HIV, co stanowi ogromny problem zdrowotny. Niektóre szacunki podają znacznie wyższe wskaźniki zachorowania. Leczenie HIV i AIDS (w Afryce, fr. SIDA), stanowi ogromny problem nie tylko jeśli chodzi o opiekę zdrowotną ale również społeczny. Jedynie 3% populacji ma dostęp do faktycznej terapii antyretrowirusowej, w porównaniu na przykład do Czadu, gdzie dostęp jest na poziomie 20%. W ogólnokrajowym systemie ochrony zdrowia funkcjonują placówki publiczne: szpitale, ośrodki rehabilitacyjne (jedynie w stolicy), Centre de Sante oraz Post de Sante na terenie całego kraju. Funkcjonują również prywatne placówki, prowadzone głównie przez organizacje religijne i misje.

Katolicka misja w Monasao, bo dalej będzie o niej mowa, szczególnie w odniesieniu do prowadzonych projektów dotyczących ochrony zdrowia, leży w południowo-zachodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej. W części Monasao parafii leży Park Krajobrazowy. Główne plemiona mieszkające w obszarze wsi to Pigmeje, Gbaya, Bororo, Sangha-Sangha. Są też przedstawiciele innych grup etnicznych z różnych stron kraju, którzy osiedlili się tutaj w przeszłości z uwagi na istniejące kopalnie diamentów i złota.  

Pigmeje Bayaka to plemię półkoczownicze, żyjące w lesie lub na jego skraju. Tradycyjnie osiedlają się oni w pobliży wiosek ludności Bantu, co sprawia, że Pigmeje utrzymują z ludnością Bantu niekorzystne dla nich relacje zależności społecznej i ekonomicznej (głównie chodzi o pracę, czy wymianę handlową). Często  dochodzi do dyskryminacji i złego traktowania Pigmejów, gdyż Bantu spychają  Pigmejów na margines społeczny.  W katolickiej  misji Monasao, dzięki ewangelizacji i szeroko rozumianej posłudze misyjnej ludność Bantu nie ma dominującego wpływu na życie Pigmejów, którym dana jest całkowita  swoboda w kreowaniu ich własnej rzeczywistości oraz podejmowaniu decyzji dotyczących życia w wiosce, gdyż jest to ich wioska.

Założycielem  Monasao był francuz, ks. Fidei Donum René Ripoch. Po nim pracę kontynuował Belg, ks. Philippe Coibion. Następnie rozpoczęła się posługa misjonarzy SMA, którą zapoczątkował ks. Wacław Krzempek, po nim ks. Marek Balawender, a od lipca 2009 roku proboszczem w Monasao jest ks. Wojciech Lula, z którym współpracuje ks. Cezary Wieczorek. W przeszłości na misji pracowali między innymi: ks. Mariusz Rarak (z diecezji kieleckiej) oraz księża SMA: Arkadiusz Nowak, Zbigniew Noga, Grzegorz Kucharski, Krzysztof Pachut i Adam Fijołek i świeckie misjonarki SMA: Ewa Marciniak i Małgorzata Hajda.

W marcu i kwietniu 2021 roku, na zlecenie SMA (Stowarzyszenie Misji Afrykańskich) w Borzęcinie Dużym, we współpracy z Redemptoris Missio, z Poznania, we wsi Monasao, zrealizowano, pod kierownictwem proboszcza, ks. Wojciecha Luli, projekt medyczny, w którym wzięli udział dwaj ratownicy medyczni z Inowrocławia, starszy ratownik medyczny Marek Mirzejewski oraz doktor nauk o zdrowiu Dominik Chmiel, którzy przez dwa miesiące pracowali w miejscowej przychodni zdrowia oraz organizowali formacje (szkolenia medyczne), dla miejscowego, jedynie przyuczonego personelu medycznego oraz sąsiadujących ośrodków ochrony zdrowia.     

Zgodnie z założeniami, ratownik medyczny posiada pełne przygotowanie merytoryczne,  umiejętności praktyczne i kompetencje do pracy w warunkach przedszpitalnych oraz szpitalnych Systemu Ratownictwa Medycznego, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Kwalifikacje polskich ratowników medycznych oraz pozostałych profesji medycznych, stanowią pokaźny zasób, możliwy do spożytkowania do pracy na misjach medycznych w Afryce, o co zabiega wiele fundacji organizujących pomoc medyczną w krajach trzeciego świata. Praca wymaga uzyskania pozwolenia z ministerstwa zdrowia, a często praktyka ratownika wychodzi poza ramy postępowania standardów stosowanych w polskim systemie ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny w Afryce często wciela się w rolę lekarza, diagnosty, laboranta, zabiegowca, położnej, czy stomatologa. Zdarza się, iż musi przekroczyć swoje krajowe kompetencje na przykład o stosowanie antybiotykoterapii, leków przeciw parazytom, czy chorobom tropikalnym czy zakaźnym, na co jest przyzwolenie w lokalnym systemie ochrony zdrowia, gdzie taki zakres postępowania wykorzystuje miejscowy przyuczony tylko personel do zawodów pielęgniarza/pielęgniarki. Bez tego wielu pacjentów nie miałoby szans na przeżycie. Dlatego tak istotne jest właściwe przygotowanie merytoryczne w wyżej wymienionych kierunkach na własną rękę.  

Afryka to obszar świata, gdzie pomoc medyków z Europy jest niezwykle potrzebna. W tamtejszych warunkach potrzeba nie tylko leków, środków medycznych, ale przede wszystkim wykwalifikowanego personelu medycznego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, gdyż istniejący tam system kształcenia pozostawia wiele do życzenia, a system ochrony zdrowia cierpi ogromne niedostatki personelu.

Na bazie własnych doświadczeń uzyskanych na misji medycznej w Republice Środkowoafrykańskiej, w Monasao, w 2021 roku, pragnę przytoczyć Państwu warunki pracy ratownika medycznego, w warunkach głuszy i totalnej izolacji, bez możliwości wsparcia instytucjonalnego z zewnątrz i konsultacji, czym charakteryzuje się idea propagowanego przeze mnie w środowisku medycznym, ratownictwa głuszy. 

Przypadki kliniczne, z jakimi mieliśmy do czynienia podczas misji medycznej w Monasao (RCA), to między innymi: trudne porody powikłane, doraźne zabiegi stomatologiczne (np. ekstrakcje), leczenie chorób tropikalnych (np. malarii), wypadki i urazy (np. postrzały), toksyczne działanie flory i fauny (np. ukąszenia pająków, skorpionów), choroby układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, skutki niepożądane stosowania środków medycyny tradycyjnej. Charakterystyka wyżej wymienionych sytuacji klinicznych daje możliwość ratownikom wybierających się na misję do projektów medycznych,  kompleksowego przygotowania się do pracy. Warto korzystać z doświadczenia starszych, bardziej doświadczonych kolegów, by móc wzbogacić swój warsztat pracy oraz przygotować się najlepiej jak to jest możliwe na najgorsze, co może spotkać nas w warunkach głuszy afrykańskiej. 

 

 

 

 

Pomóż misjonarzom!

Papieskie Intencje Ewangelizacyjne

Listopad 2021
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie

Nasze projekty w Afryce

Mobilna Klinika Moita Bwawani - TANZANIA

Przychodnia Zdrowia w Monasao - RŚA

ŻYWY KOŚCIÓŁ - TANZANIA

Podziurawiony Uśmiech - TANZANIA

Dom Słowa Bożego EMMANUEL - RŚA

Masajski Elementarz - TANZANIA

Dom dla dzieci z albinizmem „TANGA-ŻAGIEL” - TANZANIA

Szekspir do kwadratu - TANZANIA

Misyjne Przedszkole Świętej Agnieszki - TANZANIA

Poznaj nas bliżej

Kim jesteśmy

Pomoc misjom

Dołącz do wybranego dzieła

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich

Prowincja Polska
Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
22 75 20 888
sma@sma.pl
Numer konta:
40 1600 1127 1849 0839 4000 0001 _________________________________________ Euro Account IBAN: PL56 1600 1127 1849 0839 4000 0004 (EUR)

Centrum Misji Afrykańskich

Noclegi, konferencje, rekreacja

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów

tel.: 22 35 04 735
kom.: 532 689 496  

email: cma@sma.pl

Numer konta:
29 1600 1127 1844 3217 0000 0001 
CChW Solidarni

Centrum Charytatywno-Wolontariackie

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
KRS: 0000229579

tel.: 22 75 20 313

email: solidarni@sma.pl 

Numer konta: 
71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

ORM Piwniczna

Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny

ul. Śmigowskie 110
33–350 Piwniczna-Zdrój

 

tel.: 18 44 000 77
kom.: 511 915 136

email: piwniczna@sma.pl 

Numer konta:
88 1240 1558 1111 0010 1296 8546

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
181 0.11535501480103