Papieskie intencje misyjne

Maj 2019

1 maja 2019

Maj 2019

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Współczesna Afryka jest kontynentem wielu kontrastów. Każdy, kto odwiedził Afrykę, nawet na krótki okres czasu, z pewnością zauważył piękno natury, różnorodność bogactw naturalnych oraz docenił tradycyjne afrykańskie kultury, w których szacunek dla człowieka odgrywa ważną rolę. Jak mówi słynne afrykańskie powiedzenia: ‘Jestem ponieważ wy jesteście’. Powiedzenie to dobitnie podkreśla wartość osoby ludzkiej stojącej niejako w centrum tradycyjnego afrykańskiego światopoglądu. Ta osoba nie jest sama. Jest ona często definiowana poprzez rozbudowany system przynależności do pewnej rodziny, klanu i grupy etnicznej. W tych grupach, podstawowym elementem, który tworzy osobę to relacje. 

Tradycyjne rozumienie relacji, w odróżnieniu od zachodniego rozumienia, nie ogranicza się tylko do wąskiego kręgu najbliższej i żyjącej w sąsiedztwie rodziny. Koncept rodziny jest znacznie szerszy. Obejmuje on swoim zasięgiem szersze grono osób żyjących, wywodzących się z danego miejsca czy grupy etnicznej. To tego grona należą również osoby, które już nie żyją jak również ci, co się jeszcze nie narodzili. Dlatego też w Afryce mówi się o ‘rozszerzonej rodzinie’, do której należy wiele osób. Przynależność do takiej rodziny zwykle wiąże się z bardzo konkretnymi zobowiązaniami, zwłaszcza finansowymi. Dobrze ilustruje to następujący przykład: pewnego dnia do pani profesor, wykładającej na dużej uczelni w Nairobi, a pochodzącej z innego miasta, przybywa młoda dziewczyna. Puka do drzwi, i mówi, że przyjechała do pani profesor, aby otrzymać od niej pomoc w znalezieniu pracy i ułożenia sobie życia w Nairobi. Pani profesor nie jest jednak w stanie przypomnieć sobie, kim jest ta młoda dziewczyna i jakie ma powiązanie rodzinne z tą osobą. Zapytana o to, młoda dziewczyna odpowiada, że  nie jest bezpośrednio członkiem jej rodziny. Pochodzi jednak z tej samej wioski, i 10 lat temu, gdy miała 6 lat na ślubie pani profesor, ona była jedną z tych małych dziewczynek uczestniczących w tej uroczystości. Dlatego uważa, że ma prawo spodziewać się pomocy od pani profesor.

W swojej postsynodalnej adhortacji ‘Africae Munus’ (AM), Papież Benedykt XVI wielokrotnie nawiązywał do pojęcia wspólnoty jako pojęcia, które na wielu poziomach określa rzeczywistość życia w Afryce. Podkreśla on, że nie tylko pojedyncze osoby, ale także całe wspólnoty otrzymały od Boga specjalną misję do spełnienia (por. AM 132). Taka wspólnota, której motorem działania jest miłość, ma za zadanie ukazywanie i przekazywanie miłości Boga (por. AM  133). Papież przypomina o tym, że Kościół jest ‘znakiem i narzędziem zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego’ (AM 133). We wspólnocie Kościoła, każdy jej członek jest odpowiedzialny za innych.

Na kontynencie tak bardzo dotkniętym toczącymi się wojnami i różnymi sporami na tle etnicznym, chrześcijanie w Afryce powinny używać wielu dostępnych im środków, aby stawać się zaczynem przebaczenia i pojednania. Poprzez swoje zaangażowanie w głoszenie Ewangelii, która podkreśla potrzebę eradykację różnych form opresji dotykających wiele ludzi tam żyjących, chrześcijanie mają się stawać ‘świadkami zmartwychwstałego Pana’ (AM 163).

Módlmy się za tych, którzy w sposób szczególny angażują się w inicjatywach, których celem jest pogłębianie więzi między ludźmi w Afryce.

 

Pomóż misjonarzom!

Papieskie Intencje Ewangelizacyjne

Lipiec 2020
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada

Nasze projekty w Afryce

Dom dla dzieci z albinizmem „TANGA-ŻAGIEL” - TANZANIA

Przychodnia Zdrowia w Monasao - RŚA

Dom Słowa Bożego EMMANUEL - RŚA

Masajski Elementarz - TANZANIA

Podziurawiony Uśmiech - TANZANIA

Szekspir do kwadratu - TANZANIA

Misyjne Przedszkole Świętej Agnieszki - TANZANIA

Elektryfikacja Liceum Katolickiego im. ks. Jean Perrin SMA - TOGO

Stancja dla uczniów Katolickiego Liceum w Solimde - TOGO

Poznaj nas bliżej

Pomoc misjom

Dołącz do wybranego dzieła

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich

Prowincja Polska
Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
22 75 20 888
sma@sma.pl
Numer konta:
40 1600 1127 1849 0839 4000 0001

Centrum Misji Afrykańskich

Noclegi, konferencje, rekolekcje, formacja

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów

tel.: 22 35 04 735
kom.: 532 689 496  

email: cma@sma.pl

Numer konta:
29 1600 1127 1844 3217 0000 0001 
CChW Solidarni

Centrum Charytatywno-Wolontariackie

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
KRS: 0000229579

tel.: 22 75 20 313

email: solidarni@sma.pl 

Numer konta: 
71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

ORM Piwniczna

Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny

ul. Śmigowskie 110
33–350 Piwniczna-Zdrój

 

tel.: 18 44 000 77
kom.: 511 915 136

email: piwniczna@sma.pl 

Numer konta:
88 1240 1558 1111 0010 1296 8546

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
182 0.17753386497498