Obłóczyny kl. Waldemara Dziedziny

Kartka z kalendarza

15 stycznia 2018

Chciałbym się z Wami, drodzy czytelnicy, podzielić wydarzeniami, które skumulowały się w jednym dniu, a są ważne zarówno dla mnie, jak i dla Stowarzyszenia Misji Afrykańskich i Kościoła w ogóle. Dla Stowarzyszenia Misji Afrykańskich ten dzień ma szczególną wymowę. Właśnie 8 grudnia (1856 roku) ksiądz biskup Melchior de Marion-Brésilliac wraz z kilkoma współbraćmi założył Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Nasz założyciel poświęcił Stowarzyszenie opiece Maki Bożej z Fourvière w Lyonie. W bazylice Notre Dame de  Fourvière znajduje się cudowna figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, opiece której miasto zawdzięcza uratowanie od wojny i ochronę w czasie groźnych epidemii.                                                                                               

Również 8 grudnia (1954 roku) został ogłoszony przez papieża Piusa IX dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Mówi on, że „Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”. Ta uroczystość  jest dowodem skuteczności działania łaski, dzięki której człowiek może dostąpić zbawienia.

Dla mnie, jako alumna seminarium SMA, 8 grudnia (2017 roku) był szczególny z kilku powodów. Tego dnia w czasie Mszy świętej przyjąłem strój duchowny, czyli białą sutannę. Jest ona znakiem miłości Chrystusa oraz zachętą do większej gorliwości i miłości bliźnich, a także wyrazem gotowości do służby na wzór Chrystusa, który przyszedł, aby służyć. Po przyjęciu sutanny, otrzymałem też posługę akolitatu.

Akolita jest z urzędu nadzwyczajnym szafarzem komunii świętej. Inni szafarze nadzwyczajni komunii świętej są upoważnieni przez biskupów jedynie do pełnienia konkretnej funkcji w liturgii, stawia im się niższe wymagania, powołuje na określony czas i do posługiwania w konkretnej diecezji. Akolita może udzielać komunii świętej w czasie mszy świętej lub poza nią, zanosić ją do chorych, lub w wypadku konieczności podać ją umierającemu jako wiatyk. Czyni to jednak tylko pod pewnymi warunkami. Akolita ustanowiony obrzędem jest więc z urzędu szafarzem nadzwyczajnym komunii świętej, może on również wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, nie ma natomiast prawa do udzielania nim błogosławieństwa. Charakterystycznym przywilejem akolity jest puryfikowanie naczyń liturgicznych w przypadku braku diakona. Puryfikacji nie można powierzać żadnemu innemu świeckiemu, nawet nadzwyczajnemu szafarzowi komunii świętej.                            

Seminarium tłumaczy się jako "dom ziarna". Ziarnem jest powołanie, a seminarium miejscem jego wzrostu. Do tego niezbędna jest łaska Boża, która jest jak woda potrzebna do zrostu zboża. Szczególnym wsparciem w tym wzroście jest także modlitwa innych osób. Ona jest nieocenioną pomocą w stawaniu się kapłanem na Bożą miarę i o tę modlitwę chcę Was prosić!                                                            

 

Pomóż misjonarzom!

Papieskie Intencje Ewangelizacyjne

Kwiecień 2020
Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką

Poznaj nas bliżej

Pomoc misjom

Dołącz do wybranego dzieła

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich

Prowincja Polska
Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
22 75 20 888
sma@sma.pl
Numer konta:
40 1600 1127 1849 0839 4000 0001

Centrum Misji Afrykańskich

Noclegi, konferencje, rekolekcje, formacja

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów

tel.: 22 35 04 735
kom.: 532 689 496  

email: cma@sma.pl

Numer konta:
29 1600 1127 1844 3217 0000 0001 
CChW Solidarni

Centrum Charytatywno-Wolontariackie

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
KRS: 0000229579

tel.: 22 75 20 313

email: solidarni@sma.pl 

Numer konta: 
71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

ORM Piwniczna

Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny

ul. Śmigowskie 110
33–350 Piwniczna-Zdrój

 

tel.: 18 44 000 77
kom.: 511 915 136

email: piwniczna@sma.pl 

Numer konta:
88 1240 1558 1111 0010 1296 8546

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
143 0.17473983764648