Papieskie intencje misyjne

Sierpień 2019

17 sierpnia 2019

Papieska intencja misyjna na sierpień 2019

Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.

 ‘Rodzina Bogiem silna’ to popularny tytuł wielu artykułów na temat rodziny. Bóg i rodzina to jakby dwa fundamenty na których budowane jest chrześcijaństwo. Brak wiary w Boga lub Jego odsunięcie w życiu rodzinnym prowadzi do zaniku podstawowej więzi, który łączy męża, żonę i ich dzieci, czyli bezinteresownej miłości. Brak stabilnej rodziny prowadzi do zaniku tego niezastąpionego środowiska wzrostu dla małżonków i ich dzieci. Może bardzo niepokoić, ale nie może dziwić, świadomość wzrastającej liczby rozwodów i rodzin przeżywających różnorakie problemy. Są one konsekwencją budowania intymnych relacji nie na prawie Bożym ale według innych modeli rodziny, które z chrześcijaństwem nie mają prawie, że nic wspólnego.

W Liście do Rodzin ‘Gratissimam Sane’, (GS) napisanym z okazji Roku Rodziny, św. Jan Paweł II, pisze, że Kościół towarzyszy człowiekowi na różnych drogach jego życia, bo ‘człowiek jest drogą Kościoła’ (GS 1). Pośród tych wielu dróg, które są dostępne dla człowieka, Jan Paweł II podkreśla jednoznacznie, że ‘rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą’ (GS 2). To właśnie rodzina staje się miejscem, dzięki któremu człowiek niejako otrzymuje i uczy się fundamentalnych wymiarów swojego człowieczeństwa. Urodzony w rodzinie człowiek zostaje najczęściej obdarzony powołaniem właśnie do założenia rodziny. Bez względu na powołanie, włącznie z powołaniem do życia konsekrowanego, dla każdej osoby ‘rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem jako ta podstawowa wspólnota, na której opiera się całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglejszych’(GS 2).

Rodzina jest wpisana w plan Boży. To przecież w rodzinie Maryi i Józefa Jezus przychodzi na świat. Objawienie się Boga w osobie Jezusa rozpoczyna się od objawienia, które ma miejsce w rodzinie i poprzez rodzinę. To właśnie nazaretańska rodzina była miejscem wychowania Jezusa, gdzie uczył on się tych wartości, o których mówił potem w swoim publicznym nauczaniu. Dlatego to Jan Paweł II przypomina o tym, że tajemnica Bożego Wcielenia pozostaje w ścisłym związku z rodziną ludzką (por. GS 2).

W ‘Familiaris Consortio’ (FC), św. Papież Polak podkreśla, że rodzina obdarzona jest nie tylko specyficzną tożsamością, ale i powołaniem: ‘W zamyśle Boga Stworzyciela i Odkupiciela rodzina odkrywa nie tylko swoją „tożsamość”, to czym „jest”, ale również swoje „posłannictwo”, to, co może i powinna „czynić”. Zadania, które z powołania Bożego ma wypełniać w historii, wypływają z samej jej istoty i ukazują jej dynamiczny i egzystencjalny rozwój. Każda rodzina odkrywa i znajduje w sobie samej nie dające się stłumić wezwanie, które jednocześnie określa jej godność i odpowiedzialność: rodzino, „stań się” tym, czym „jesteś” (FC 17).

Ta misja powierzona rodzinie jest zakorzeniona w miłości. To właśnie miłość jest rzeczywistością, która określa istotę i zadania rodziny. Dlatego to, ‘rodzina dlatego otrzymuje misję strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości, będącej żywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się miłości Bożej ludzkości oraz miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy’ (FC 17). Brak miłości powoduje, że rodzina przestaje być wspólnotą osób.

W dzisiejszym świecie małżeństwo i rodzina narażone są na szczególne ataki ze strony złego ducha i tych ideologii, które dążą do zniszczenia chrześcijańskiego modelu małżeństwa i rodziny. Rodzina Bogiem silna staje się podstawową komórką silnego narodu. Negacja wartości i roli chrześcijańskiego modelu prowadzi do negacji Boga i negacji człowieka, nawet wtedy, kiedy ta negacja Boga ma miejsce w imię deifikacji człowieka. Współczesny chrześcijanin musi stawać do walki w obronie godności małżeństwa i rodziny. Dlatego Jan Paweł II mocno podkreśla: ‘Przemawiam mocą Jego prawdy do człowieka naszych czasów, aby pojął, jak wielkim dobrem jest małżeństwo, rodzina i życie, jak wielkim niebezpieczeństwem jest brak poszanowania dla tych rzeczywistości, bagatelizowanie tych największych wartości, które składają się na życie rodziny i stanowią o godności człowieka’ (GS 23).     

 

Pomóż misjonarzom!

Papieskie Intencje Ewangelizacyjne

Lipiec 2020
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada

Nasze projekty w Afryce

Dom dla dzieci z albinizmem „TANGA-ŻAGIEL” - TANZANIA

Przychodnia Zdrowia w Monasao - RŚA

Dom Słowa Bożego EMMANUEL - RŚA

Masajski Elementarz - TANZANIA

Podziurawiony Uśmiech - TANZANIA

Szekspir do kwadratu - TANZANIA

Misyjne Przedszkole Świętej Agnieszki - TANZANIA

Elektryfikacja Liceum Katolickiego im. ks. Jean Perrin SMA - TOGO

Stancja dla uczniów Katolickiego Liceum w Solimde - TOGO

Poznaj nas bliżej

Pomoc misjom

Dołącz do wybranego dzieła

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich

Prowincja Polska
Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
22 75 20 888
sma@sma.pl
Numer konta:
40 1600 1127 1849 0839 4000 0001

Centrum Misji Afrykańskich

Noclegi, konferencje, rekolekcje, formacja

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów

tel.: 22 35 04 735
kom.: 532 689 496  

email: cma@sma.pl

Numer konta:
29 1600 1127 1844 3217 0000 0001 
CChW Solidarni

Centrum Charytatywno-Wolontariackie

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
KRS: 0000229579

tel.: 22 75 20 313

email: solidarni@sma.pl 

Numer konta: 
71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

ORM Piwniczna

Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny

ul. Śmigowskie 110
33–350 Piwniczna-Zdrój

 

tel.: 18 44 000 77
kom.: 511 915 136

email: piwniczna@sma.pl 

Numer konta:
88 1240 1558 1111 0010 1296 8546

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
182 0.17511200904846