Obłóczyny kl. Waldemara Dziedziny

Kartka z kalendarza

15 stycznia 2018

Chciałbym się z Wami, drodzy czytelnicy, podzielić wydarzeniami, które skumulowały się w jednym dniu, a są ważne zarówno dla mnie, jak i dla Stowarzyszenia Misji Afrykańskich i Kościoła w ogóle. Dla Stowarzyszenia Misji Afrykańskich ten dzień ma szczególną wymowę. Właśnie 8 grudnia (1856 roku) ksiądz biskup Melchior de Marion-Brésilliac wraz z kilkoma współbraćmi założył Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Nasz założyciel poświęcił Stowarzyszenie opiece Maki Bożej z Fourvière w Lyonie. W bazylice Notre Dame de  Fourvière znajduje się cudowna figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, opiece której miasto zawdzięcza uratowanie od wojny i ochronę w czasie groźnych epidemii.                                                                                               

Również 8 grudnia (1954 roku) został ogłoszony przez papieża Piusa IX dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Mówi on, że „Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”. Ta uroczystość  jest dowodem skuteczności działania łaski, dzięki której człowiek może dostąpić zbawienia.

Dla mnie, jako alumna seminarium SMA, 8 grudnia (2017 roku) był szczególny z kilku powodów. Tego dnia w czasie Mszy świętej przyjąłem strój duchowny, czyli białą sutannę. Jest ona znakiem miłości Chrystusa oraz zachętą do większej gorliwości i miłości bliźnich, a także wyrazem gotowości do służby na wzór Chrystusa, który przyszedł, aby służyć. Po przyjęciu sutanny, otrzymałem też posługę akolitatu.

Akolita jest z urzędu nadzwyczajnym szafarzem komunii świętej. Inni szafarze nadzwyczajni komunii świętej są upoważnieni przez biskupów jedynie do pełnienia konkretnej funkcji w liturgii, stawia im się niższe wymagania, powołuje na określony czas i do posługiwania w konkretnej diecezji. Akolita może udzielać komunii świętej w czasie mszy świętej lub poza nią, zanosić ją do chorych, lub w wypadku konieczności podać ją umierającemu jako wiatyk. Czyni to jednak tylko pod pewnymi warunkami. Akolita ustanowiony obrzędem jest więc z urzędu szafarzem nadzwyczajnym komunii świętej, może on również wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, nie ma natomiast prawa do udzielania nim błogosławieństwa. Charakterystycznym przywilejem akolity jest puryfikowanie naczyń liturgicznych w przypadku braku diakona. Puryfikacji nie można powierzać żadnemu innemu świeckiemu, nawet nadzwyczajnemu szafarzowi komunii świętej.                            

Seminarium tłumaczy się jako "dom ziarna". Ziarnem jest powołanie, a seminarium miejscem jego wzrostu. Do tego niezbędna jest łaska Boża, która jest jak woda potrzebna do zrostu zboża. Szczególnym wsparciem w tym wzroście jest także modlitwa innych osób. Ona jest nieocenioną pomocą w stawaniu się kapłanem na Bożą miarę i o tę modlitwę chcę Was prosić!                                                            

 

Pomóż misjonarzom!

Papieskie Intencje Ewangelizacyjne

Luty 2020
Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę

Poznaj nas bliżej

Pomoc misjom

Dołącz do wybranego dzieła

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich

Prowincja Polska
Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
22 75 20 888
sma@sma.pl
Numer konta:
40 1600 1127 1849 0839 4000 0001

Centrum Misji Afrykańskich

Noclegi, konferencje, rekolekcje, formacja

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów

tel.: 22 35 04 735
kom.: 532 689 496  

email: cma@sma.pl

Numer konta:
29 1600 1127 1844 3217 0000 0001 
CChW Solidarni

Centrum Charytatywno-Wolontariackie

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
KRS: 0000229579

tel.: 22 75 20 313

email: solidarni@sma.pl 

Numer konta: 
71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

ORM Piwniczna

Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny

ul. Śmigowskie 110
33–350 Piwniczna-Zdrój

tel.: 18 44 000 77
kom.: 511 915 136

 email: piwniczna@sma.pl 

Numer konta:
88 1240 1558 1111 0010 1296 8546

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
141 0.16704297065735